Země původu: Velká Británie

Celkový vzhled: Pes obdarovaný inteligencí, ostražitostí a aktivitou. Stojí s důstojností umocněnou perfektní anatomickou stavbou, kde nesmí být žádná část těla disproporční vzhledem k celku a která vypovídá o pracovních schopnostech.

Charakteristika: Stavba těla se vyznačuje sílou a aktivitou, bez známek hrubosti a těžkopádnosti. Nejdůležitější je výraz získaný perfektní rovnováhou a správnou kombinací lebky a obličeje, velikosti, tvaru, barvy a umístění očí, správného nesení a nasazení uší.

Povaha: Veselá (čilá) a přátelská, nikdy nervózní a agresivní.

Hlava a lebka: Velkou důležitost má správný poměr velikosti hlavy k velikosti těla. Při pohledu zepředu a ze strany se hlava podobá tupému, čistě střiženému klínu se suchými vnějšími liniemi. Lebka je plochá, ze stran se rovnoměrně zužuje od uší až ke špičce černého nosu, bez vystupujících lícních kostí nebo špičaté tlamy. Z profilu leží mozkovna a hřbet nosu ve dvou rovnoběžných a rovných liniích stejné délky, které rozděluje mírný, ale patrný stop na dvě stejně dlouhé poloviny. Střed mezi vnitřními koutky očí (které je zároveň středem korektně umístěného stopu) je středem rovnováhy v délce hlavy. Konec hladké, zaoblené tlamy je tupý, nikdy kvadratický. Spodní čelist je silná, dobře formovaná. Hloubka lebky, od čela ke spodní části čelisti, není nikdy příliš velká. Čenich je vždy černý.

Oči: Velmi důležitý rys dávající psovi sladký výraz. Středně velké (nikdy příliš malé), poněkud šikmo uložené, mandlového tvaru a tmavohnědé barvy, kromě zbarvení blue-merle, kde jsou často oči (jedno nebo obě buď zcela nebo částečně) modré nebo modře skvrnité. Výraz plný inteligence, s čilým a ostražitým pohledem při naslouchání.

Uši: Středně velké, širší u kořene a nasazené ani příliš blízko ani příliš daleko od sebe. V klidu bývají dozadu položené, ale při vzrušení jsou otočeny dopředu a neseny polovztyčené, tj. zhruba 2/3 ucha stojí vzpřímeně, horní 1/3 je přirozeně překlopena dopředu až pod horizontální linii překlopení.

Tlama: Zuby dobré velikosti. Čelisti silné, s perfektním, pravidelným a úplným nůžkovým skusem, tj. horní zuby těsně přesahují spodní zuby a jsou kolmo vsazené do čelisti.

Krk: Svalnatý, silný, přiměřené délky, dobře klenutý.

Hrudní končetiny: Lopatky šikmé a správně zaúhlené. Končetiny jsou rovné a svalnaté, lokty nejsou ani vbočené, ani vybočené, se středně silnými kostmi. Předloktí poněkud masité, záprstí pružné bez slabosti.

Tělo: V porovnání s kohoutkovou výškou je trochu delší. Hřbet je pevný, bedra nepatrně klenutá, žebra správně vyklenutá, hrudník hluboký a za lopatkami také náležitě široký.

Pánevní končetiny: Pánevní končetiny osvaleny na stehnech, dole suché a šlachovité, se správně zaúhlenými koleními klouby. Hlezna nízko posazená a silná.

Tlapy: Oválné s dobře vyvinutými polštářky. Prsty klenuté a sevřené. Zadní tlapky nepatrně méně vyvinuté.

Ocas: Dlouhý, s kostmi dosahující nejméně k hlezenímu kloubu. V klidu je nesen dolů s lehce zvednutou špičkou. Při vzrušení může být nesen vesele, avšak nikdy ne nad hřbetem.

Chůze, pohyb: Pohyb je charakteristickým znakem tohoto plemene. Dobře stavěný pes nikdy nevytáčí lokty, přesto jsou přední tlapy při pohybu poměrně blízko sebe. Mimochod, kříživá nebo valivá chůze je vysoce nežádoucí. Při pohledu zezadu, stojí pánevní končetiny od hlezeního kloubu k zemi paralelně, ne příliš blízko u sebe. Při pohledu ze strany je pohyb plynulý. Silné pánevní končetiny s vydatným posunem. Odpovídající prostorný krok je žádoucí, měl by být lehký a bez námahy.

Srst: Krátká, přiléhající, krycí srst tvrdé struktury, s velmi hustou podsadou. Nesmí být trimovaná nebo stříhaná.

Barva: Tři uznávané barvy: zlato-bílá, tricolor a blue-merle. Zlato-bílá: všechny odstíny od světle zlaté po sytě mahagonovou nebo odstínu sobolí. Světlá slámová nebo krémová barva jsou vysoce nežádoucí. Tricolor: převládající černá se sytými tříslovými znaky na hlavě a končetinách. Zrzavý nádech na krycí srsti je vysoce nežádoucí. Blue-merle: převažuje jasná, stříbřitá modrá s černými skvrnami nebo černě mramorovaná. Syté tříslové znaky jsou žádoucí, ale jejich absence nemá být penalizována. Velké černé skvrny, břidlicové zabarvení nebo zrzavý nádech jak na krycí srsti, tak v podsadě jsou vysoce nežádoucí. Bílé znaky: Všechny jmenované barvy mohou mít více či méně typických bílých koliích znaků. Následující znaky jsou upřednostňovány: částečně bílý nebo celobílý límec, bílá náprsenka, končetiny a tlapy, bílá špička ocasu. V obličeji a/nebo na lebce může být lysina.

Velikost: Výška v kohoutku: psi 56 - 61 cm, feny 51 - 56 cm.

Váha: psi 20,5 - 29,5 kg, feny 18 - 25 kg.

Vady: Všechny odchylky od předcházejících bodů by měly být vzaty v úvahu jako vady. Jejich závažnost by měla být posuzována v přesném poměru k jejich stupni odchylky.

Poznámka: Psi musí mít dvě varlata normální velikosti, úplně sestouplá v šourku.

přeložila: Zuzana Šusterová

This is alternative content.

Webdesign by Ondřej Havle | Datum spuštění: 11. 7. 2007 | Poslední aktualizace: 20.03.2018 09:29