20.4.2008 - ZPU-1

  ZPU-1   

Zkouška pracovní upotřebitelnosti 1.stupně

dle Zkušebního řádu KJ – ČR Brno

 

 Místo konání: ZKO Cvikov Rozhodčí: J.Svobodová 

 

 

     

1.     POSLUŠNOST (cviky jsou prováděny ZÁSADNĚ bez vodítka)

  

·        Přivolání psa

·        Ovladatelnost

·        Sedni-lehni-vstaň

·        Štěkání

·        Aport volný

·        Skok vysoký

·        Skok šplhem

·        Odložení (3O kroků, psovod v úkrytu)

 

  

2.     POSLUŠNOST VE SKUPINĚ (většina cviků je prováděna bez vodítka)

 

·        Ovladatelnost ve skupině

·        Sedni-lehni-vstaň

·        Odložení za chůze

·        Chůze po nepříjemném terénu (pes na vodítku)

·        Lhostejnost k nárazovému zvuku (pes na vodítku)

 

  

3.     VOLITELNÝ CVIK -  S T O P A

 

·        100 metrů dlouhá

·        1x lomená

·        předmět v prvním úseku a na konci stopy

·        15 min. stará

 

 

  Hodnocení: 120b./150b.  


fotografie byly pořízeny od pana ing. M. Pospíšila
>>

This is alternative content.

Webdesign by Ondřej Havle | Datum spuštění: 11. 7. 2007 | Poslední aktualizace: 20.03.2018 09:29